Zmiana typu rur w revicie

,

Zmiana typu rur w kilku systemach na raz nie jest możliwa w programie revit. W związku z tym powstała opisywana nakładka.

Spis treści wpisu “Zmiana typu rur w revicie”:

Ikona funkcji z icons8.com/icon/

Zmiana typu rur w Revicie – założenia programu

Program do zmiany typu rur umożliwia zamianę zaznaczonych rur i kształtek na inny typ. Kiedy możesz z tego skorzystać?

 1. Przenosisz wyniki obliczeń z programów branżowych, ale ich rury i kształtki są niezgodne z używanymi przez Ciebie
 2. Musisz zmienić wiele typów rur za jednym razem

Działanie programu

Najpierw program poprosi o zaznaczenie wszystkich elementów rur jakie chcemy zmienić i po zaznaczeniu potwierdzamy przyciskiem “finish”.

Revit rury zmiana typu

W drugim kroku musimy wybrać typ rur na jaki chcemy zmienić nasze instalacje.

Revit typy rur

Po wybraniu typu nastąpi zamiana elementów w modelu. Kiedy program skończy pracę można zamknąć okno z wynikami.

Film z działania programu

Kod programu – kopiowanie parametrów revit

Poniżej znajduje się kod programu z pierwszej wersji nakładki. Po więcej zapraszam na mojego GitHubie, gdzie na bieżąco pojawiać się będą nowe wersje nakładki.

Python
Copyright (C) 2022 Paweł Kińczyk
## Imports

from Autodesk.Revit.UI.Selection import *
from Autodesk.Revit.DB import *
from pyrevit import forms
from rpw import revit


# Get revit model
doc = revit.doc
uidoc = revit.uidoc


# Class and def
class CustomISelectionFilter(ISelectionFilter):
  def __init__(self, nom_categorie):
    self.nom_categorie = nom_categorie

  def AllowElement(self, e):
    if e.Category.Name in self.nom_categorie:
      # if self.nom_categorie.Contains(e.Category.Name):
      # if e.Category.Name == self.nom_categorie:
      return True
    else:
      return False

  def AllowReference(self, ref, point):
    return True


def get_dict_of_elements(build_in_category):
  elements = FilteredElementCollector(doc).OfCategory(
    build_in_category).WhereElementIsElementType().ToElements()
  return {Element.Name.GetValue(e): e for e in elements}


# Picking elements
with forms.WarningBar(title="Pick elements in model[pipes/pipe fittings]"):
  collector = uidoc.Selection.PickObjects(
    ObjectType.Element, CustomISelectionFilter("Pipes Pipe Fittings"))

# Get pipe types
pipe_types_dict = get_dict_of_elements(BuiltInCategory.OST_PipeCurves)

# Chose pipe type you want to change
pipe_type_name = forms.CommandSwitchWindow.show(pipe_types_dict.keys(), message='Select pipe type',
                        recognize_access_key=False)

# Get routing preference
if pipe_type_name == None:
  forms.alert("You didn't pick any pipe type", exitscript=True)
  raise Exception("You didn't pick any pipe type")

pipe_type = pipe_types_dict[pipe_type_name]
rpm = pipe_type.RoutingPreferenceManager
rc = RoutingConditions(RoutingPreferenceErrorLevel.None)

# Clear unuse elements
del pipe_types_dict

# Sort elements pipe fittings/pipes
collector_fittings = []
collector_pipes = []
for element in collector:
  element_category = doc.GetElement(
    element).LookupParameter("Category").AsValueString()
  if element_category == "Pipes":
    collector_pipes.append(element)
  else:
    collector_fittings.append(element)


# Clear unuse elements
del collector

transaction = Transaction(doc, 'Batch change pipe - PYLAB')
transaction.Start()

# for loop through picked elements
for element in collector_pipes:

  try:
    print('it is a Pipe')
    element = doc.GetElement(element)
    element.ChangeTypeId(pipe_type.Id)
  except Exception as e:
    print("Pipe error")
    print(e)


for element in collector_fittings:
  refs = []
  try:
    element = doc.GetElement(element)
    fitting = element
    element = element.MEPModel

    # Get info about connected elements
    connectors = element.ConnectorManager.Connectors

    size_fit = float(0)
    for c in connectors:
      for r in c.AllRefs:
        c_size = float(r.Owner.LookupParameter("Size").AsString()[0:3])
        print(c_size)
        if size_fit <= c_size:
          size_fit = c_size

    rc.AppendCondition(RoutingCondition(size_fit))

    pipe_fitting = element.PartType

    # Get routing preference MEPPartId
    if pipe_fitting == PartType.Elbow:
      print('it is an Elbow')
      new_fitting_id = rpm.GetMEPPartId(
        RoutingPreferenceRuleGroupType.Elbows,
        rc)
      part_fitting_id = rpm.GetRule(
        RoutingPreferenceRuleGroupType.Elbows,
        0)
      part_fitting_id = part_fitting_id.MEPPartId

    elif pipe_fitting == PartType.Tee:
      print('it is a Tee')
      new_fitting_id = rpm.GetMEPPartId(
        RoutingPreferenceRuleGroupType.Junctions, rc)
    elif pipe_fitting == PartType.Cross:
      print('it is a Cross')
      new_fitting_id = rpm.GetMEPPartId(
        RoutingPreferenceRuleGroupType.Crosses, rc)
    elif pipe_fitting == PartType.Transition:
      print('it is a Transition')
      new_fitting_id = rpm.GetMEPPartId(
        RoutingPreferenceRuleGroupType.Transitions, rc)
    else:
      new_fitting_id = None
      print('current fitting id: {}'.format(fitting.GetTypeId()))

    if (new_fitting_id
        and fitting.Id != new_fitting_id
        and new_fitting_id.IntegerValue != -1):
      fitting.ChangeTypeId(new_fitting_id)
  except Exception as e:
    print("Fitting error")
    print(e)

transaction.Commit()

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu programu jakie występują podczas korzystania proszę zgłaszać na moich kontach społecznościowych, albo koncie GitHub.

Sprawdź również:

Paweł Kińczyk
Paweł Kińczyk
Artykuły: 86

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *