PyRevit – PYLAB – Wstawianie izolacji

20 luty 2022

,

Kolejna z funkcji, jaką zapewnia moja nakładka do revita PYLAB. Umożliwia dzięki kilku kliknięciom umieścić izolację na wielu elementach w systemach rurowych.

Spis treści:

Pyrevit -

Założenia programu

Program powstał aby usprawnić pracę dla projektantów instalacji sanitarnych, aby umożliwić wstawianie izolacji na wielu elementach jednocześnie z uwzględnieniem grubości izolacji. Jeśli nie masz jeszcze nakładki to zachęcam do jej pobrania. Całą instrukcję znajdziesz w moim wpisie PYLAB – Revit nakładka sanitarna.

Działanie programu

revit units

Ważne! Program w obecnej wersji działa na modelach z ustawieniem jednostek [mm]

Program działa w następującej kolejności:

 1. Wybierasz takie elementy jak rury, kształtki itp.
 2. Musisz wybrać rodzaj izolacji
 3. Program prosi o podanie grubości izolacji dla każdego z elementów. Każde z zapytań dotyczy osobnego elementu. Jego nazwa i rozmiar zawiera się w nazwie:
Zapytanie o grubość izolacji dla danego elementu
 1. Program generuje listę elementów z jakimi wchodził w interakcje. Dzięki zestawieniu można zidentyfikować na jakich elementach, a na jakich wystąpił błąd. Taka sytuacja może zajść w momencie, gdy dany element posiada już izolację lub izolacja podana przez użytkownika wynosi 0.
Program zwraca wyniki. Jak widać pierwszy i ostatni element posiada już izolację. Drugi element wstawił się poprawnie.

Film instruktażowy

Kod programu

Poniżej znajduje się kod programu z pierwszej wersji nakładki. Po więcej zapraszam na mojego GitHubie, gdzie na bieżąco pojawiać się będą nowe wersje nakładki.

Python
from rpw import revit,db
from rpw.ui.forms import TextInput
from Autodesk.Revit.UI.Selection import *
from Autodesk.Revit.DB import *
from pyrevit import DB, forms

doc = revit.doc
uidoc = revit.uidoc

## Class and def
class CustomISelectionFilter(ISelectionFilter):
	def __init__(self, nom_categorie):
		self.nom_categorie = nom_categorie
	def AllowElement(self, e):
		if e.Category.Name in self.nom_categorie:
    # if self.nom_categorie.Contains(e.Category.Name):
		#if e.Category.Name == self.nom_categorie:
			return True
		else:
			return False
	def AllowReference(self, ref, point):
		return true

def Pargetstr(element, name):
  return (element.GetParameters(name))[0].AsValueString()

def Parget(element, name):
  return (element.GetParameters(name))[0].AsString()

## Picking elements
with forms.WarningBar(title="Pick elements in model[pipes/pipe fittings"):
  collector = uidoc.Selection.PickObjects(ObjectType.Element,CustomISelectionFilter("Pipes Pipe Fittings"))

filter1=ElementCategoryFilter(BuiltInCategory.OST_PipeInsulations)
ins_list=FilteredElementCollector(doc).OfClass(ElementType).WherePasses(filter1).ToElements()
ins_list_pins=[Element.Name.GetValue(i) for i in ins_list]

rops = forms.CommandSwitchWindow.show(ins_list_pins, message='Select Option',
recognize_access_key=False)
# print(rops)
choosen_ins=ins_list[ins_list_pins.index(rops)]
# print(choosen_ins)

## Get types of elements to ask for insulation thickness
elements=[]
elements_type=[]
dict={}
for i in collector:
  el=doc.GetElement(i.ElementId)
  elements.append(el)
  elements_type.append(el.Name)
  element_parameters=[]
  for p in el.Parameters:
    element_parameters.append(p.Definition.Name)

  # print("=======")
  # print(el.Category)
  # print(el.Category.Name)
  # print(el.Parameters)
  try:
    if el.Category.Name=="Pipes":
      
      dict.update({Pargetstr(el, "Family and Type") +" "
            + str(el.Diameter*304.8):0})

    else:
      
      dict.update({Pargetstr(el, "Family and Type") +" "
            + Parget(el, "Overall Size"):0})
  except Exception as e:  
    print(e)
  del element_parameters[:]
# print(element_parameters)
# print(elements)
# print(elements_type)
# print(dict)

## Ask for insulation thickness
for key in dict:
  t=forms.ask_for_string(prompt='Select Insulation Thickness for {}'.format(key), title="Insulation")
  dict.update({key:t})
# print(dict)
transaction = Transaction(doc, 'Transaction')
transaction.Start()

## Set insulation to pipes
print("Results:")
for el in elements:
  try:
    
    if el.Category.Name=="Pipes":
      t=float(dict[Pargetstr(el, "Family and Type") +" "
          + str(el.Diameter*304.8)])/304.8
      Plumbing.PipeInsulation.Create(doc,el.Id,choosen_ins.Id,t)
      print("=====")
      print(Pargetstr(el, "Family and Type") +" "
          + str(el.Diameter*304.8)+ " Id: " + str(el.Id))
      print("Insulation thicknes: {}").format(t*304.8)
    
    else:
      t=float(dict[Pargetstr(el, "Family and Type") +" "
          + Parget(el, "Overall Size")])/304.8
      Plumbing.PipeInsulation.Create(doc,el.Id,choosen_ins.Id,t)
      print("=====")
      print(Pargetstr(el, "Family and Type") +" "
        + Parget(el, "Overall Size") + " Id: " + str(el.Id))
      print("Insulation thicknes: {}").format(t*304.8)
    
  except Exception as e: 
    print("=====")
    print(e)
    print("Error Element Id {}".format(el.Id))
transaction.Commit()

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu programu jakie występują podczas korzystania proszę zgłaszać na moich kontach społecznościowych, albo koncie GitHub.

Sprawdź również:

Paweł Kińczyk
Paweł Kińczyk
Artykuły: 86

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *