Revit kopiowanie parametrów

,

Kopiowanie parametrów w programie revit w zakresie jednego parametru to czasochłonne zajęcie. Dzięki funkcji kopiowania parametrów w mojej nakładce PYLAB będziesz mógł bez problemu przepisać wartość dowolnego parametrów dla wszystkich elementów wybranej kategorii.

Spis treści:

icons8.com
Ikona funkcji z icons8.com/icon/

Revit kopiowanie parametrów – założenia programu

Program do kopiowania parametrów dla wielu elementów ma za zadanie przyspieszyć proces parametryzacji modelu revit. Dzięki temu nie ma potrzeby przepisywania wartości ręcznie. Kiedy możesz tego skorzystać?

 1. Przygotowywanie modelu do wydania według założeń BEP. Wielu inwestorów wymaga, aby istotne dane znajdowały się w specjalnie utworzonych parametrach.
 2. Przy przekazywaniu danych dla innych branż. Sugestywnie nazwany parametr zmniejszy ryzyko pomyłki.
 3. Kiedy tworzymy zestawienie i chcielibyśmy zedytować niektóre nieedytowalne parametry. Jeśli przepiszemy je do własnego parametru będziemy mogli je zmienić.

Działanie programu

W pierwszej kolejności program pyta nas o wskazanie elementu. Względem jego kategorii program wybierze wszystkie elementy w modelu.

kopiowanie elementu

Następnie program poprosi nas o zaznaczenie parametru do skopiowania. Lista ułożona jest alfabetycznie. Dzięki temu możliwe jest szybkie znalezienie interesującej nas zmiennej.

kopiowanie-parametrów-revit

W ostatnim kroku program filtruje parametry do jakich możemy przepisać wybraną wartość. Jeśli utworzymy własny parametr o tym samym rodzaju co kopiowany wariant to znajdziemy go w tej liście.

rewit-parametry

Po ostatnim wyborze program przepisze wartości we wszystkich elementach. Na koniec procesu otrzymamy zestawienie elementów jakie zostały przepisane / lub nie. O błędach również się dowiemy.

revit-kopiowanie-parametrów

Film z działania programu

Kod programu – kopiowanie parametrów revit

Poniżej znajduje się kod programu z pierwszej wersji nakładki. Po więcej zapraszam na mojego GitHubie, gdzie na bieżąco pojawiać się będą nowe wersje nakładki.

Python
Copyright (C) 2022 Paweł Kińczyk
## Imports

import sys
from rpw import revit as rv
from pyrevit import forms
from pyrevit import output
from Autodesk.Revit.UI.Selection import *
from Autodesk.Revit.DB import *

## Revit doc

doc = rv.doc
uidoc = rv.uidoc

## Class and def

def Pargetstr(element, name):
  return (element.GetParameters(name))[0].AsValueString()

## Pick family of choosen element

try:
  with forms.WarningBar(title="Pick element in model, program will get his category"):
    collector = uidoc.Selection.PickObject(ObjectType.Element)

except Exception as e:
  print("Nothing was picked")
  sys.exit(1)

collector=collector.ElementId
collector=doc.GetElement(collector)
collector_cat_id=collector.Category.Id
picked_el=collector
type=collector.GetType()
collector=FilteredElementCollector(doc).OfClass(type).WhereElementIsNotElementType().ToElements()

## Get the elements of the same Family and Type

elements=[]
for i in collector:
  if Pargetstr(i, "Family and Type")==Pargetstr(picked_el, "Family and Type"):
    elements.append(i)
  else:
    pass
  
## Get parameters

parameters={}
parameters_editable={}
for i in elements[0].Parameters:
  parameters.update({i.Definition.Name:i})

## Take parameter to be copied

parameters_list=sorted(parameters.keys())

selected_option_a = forms.CommandSwitchWindow.show(
  parameters_list,
   message='Take parameter to be copied:',recognize_access_key=False
)

## Collecting parameters by storage type
try:
  for i in elements[0].Parameters:
    if i.IsReadOnly == False and i.StorageType == StorageType.String and i.Definition.Name != selected_option_a:
      parameters_editable.update({i.Definition.Name:i})
    elif i.IsReadOnly == False and parameters[selected_option_a].StorageType == i.StorageType and i.Definition.Name != selected_option_a and i.CanBeAssociatedWithGlobalParameters() ==True:
      parameters_editable.update({i.Definition.Name:i})
    else:
      pass
except KeyError as e:
  print("You don't pick element")
  sys.exit(1)

## Choose parameter to overwrite value

parameters_list_editable=sorted(parameters_editable.keys())

selected_option_b = forms.CommandSwitchWindow.show(
  parameters_list_editable,
   message='Take parameter to set:',recognize_access_key=False
)


## Choose parameter to overwrite value

output = output.get_output()
output.print_html('<font size="6"><strong>Results:</strong></font>')

t = Transaction(doc, "Override parameter - PYLAB")
t.Start()
  
for i in elements:
  try:
    parameter_a = i.LookupParameter(selected_option_a)
    parameter_b = i.LookupParameter(selected_option_b)
    
    if parameter_a.StorageType == StorageType.String and parameter_b.StorageType == StorageType.String:
      parameter_b_overr=parameter_a.AsString()
      parameter_b.Set(parameter_b_overr)
      print("Element Id: " + str(i.Id))      
      print("Overritten value: " + str(parameter_b_overr))
      print("="*6)
    
    elif parameter_a.StorageType == StorageType.Double and parameter_b.StorageType == StorageType.Double:
      parameter_b_overr=parameter_a.AsDouble()
      parameter_b.Set(parameter_b_overr)
      print("Element Id: " + str(i.Id))
      print("Overritten value: " + str(parameter_b_overr))
      print("="*6)
    elif parameter_a.StorageType == StorageType.Integer and parameter_b.StorageType == StorageType.Integer:
      parameter_b_overr=parameter_a.AsInteger()
      parameter_b.Set(parameter_b_overr)
      print("Element Id: " + str(i.Id))
      print("Overritten value: " + str(parameter_b_overr))
      print("="*6)
    else:
      parameter_b_overr=parameter_a.AsValueString()
      parameter_b.Set(parameter_b_overr)
      print("Element Id: " + str(i.Id))
      print("Overritten value: " + str(parameter_b_overr))
      print("="*6)
  except TypeError as e:
    print("Error: \n Element don't have this value")
    print("Element Id: " + str(i.Id))
    print("="*6)
  except Exception as e:
    print("Element Id: " + str(i.Id))
    print("Error message: " + str(e))
    print("="*6)

t.Commit()

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu programu jakie występują podczas korzystania proszę zgłaszać na moich kontach społecznościowych, albo koncie GitHub.

Sprawdź również:

Paweł Kińczyk
Paweł Kińczyk
Artykuły: 86

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *