Revit łączenie rur

,

W tym wpisie przedstawię działanie nowej funkcji w mojej nakładce PYLAB. Funkcja służy do łączenia równoległych rur prostopadłym odcinkiem. Za pomocą jednego kliknięcia połączysz przewody.

Spis treści artykułu “Revit łączenie rur”:

łączenie rur revit
Ikona funkcji z icons8.com/icon/

Revit łączenie rur – założenia programu

Program do łączenia rur pomoże w codziennej pracy projektowej. Koniec z ręcznym łączeniem rur wystarczy tylko zaznaczyć interesujące nas elementy. Kiedy z tego skorzystasz?

 1. Rysujesz nowe instalacje
 2. Koordynujesz kolizje instalacji
 3. Edytujesz zaprojektowane instalacje

Instrukcję jak pobrać moją nakładkę możesz znaleźć tutaj.

Działanie programu

Wybierasz funkcję “Parallel pipe connect”, a następnie wybierasz dwie rury potwierdzając przyciskiem “Finish”.

łączenie rur

Po wciśnięciu tego przycisku program wstawi prostopadły odcinek do zaznaczonych rur i połączy je ze sobą.

automatyczne rysowanie rur revit

Film z działania programu

Kod programu – Revit łączenie rur

Poniżej znajduje się kod programu z pierwszej wersji nakładki. Po więcej zapraszam na mojego GitHubie, gdzie na bieżąco pojawiać się będą nowe wersje nakładki.

Python
Copyright (C) 2023 Paweł Kińczyk
## Imports

import math

from Autodesk.Revit.UI.Selection import *
from Autodesk.Revit.DB import *
from Autodesk.Revit.Creation import *
from Autodesk.Revit.Exceptions import ArgumentException
from pyrevit import forms
from pyrevit import revit

import clr
clr.AddReference('RevitAPI')
clr.AddReference('RevitAPIUI')


# def / class
# Custom filter to allow picking only the mentioned category
class CustomISelectionFilter(ISelectionFilter):
  def __init__(self, nom_categorie):
    self.nom_categorie = nom_categorie

  def AllowElement(self, e):
    if e.Category.Name in self.nom_categorie:
      # if self.nom_categorie.Contains(e.Category.Name):
      # if e.Category.Name == self.nom_categorie:
      return True
    else:
      return False

  def AllowReference(self, ref, point):
    return True

# Pick object/objects with custom filter


def pick_objects(title="Pick", filter=""):
  with forms.WarningBar(title=title):
    return uidoc.Selection.PickObjects(ObjectType.Element, CustomISelectionFilter(filter))

# Mesure distance between two points


def distance(xyz1, xyz2):
  d = 0.0
  d = math.sqrt((xyz2[0] - xyz1[0])**2 + (xyz2[1] -
         xyz1[1])**2 + (xyz2[2] - xyz1[2])**2)
  return d

# Pick right category and amount of pipes also write error when something is wrong


class PickElements:
  def __init__(self, title="", filter="", error_message="", max_pipes_number=100):
    self.title = title
    self.filter = filter
    self.error_message = error_message
    self.max_pipes_number = max_pipes_number

  def pick_pipes(self):
    try:
      self.pipes = pick_objects(title=self.title, filter=self.filter)
      if len(self.pipes) > self.max_pipes_number:
        forms.alert(title="Program Error", msg="You picked more than {} pipes".format(
          self.max_pipes_number), exitscript=True)
      return self.pipes
    except:
      forms.alert(title="Program Error",
            msg=self.error_message, exitscript=True)

# Loop over the pipes and collect all connectors


class GetPipeConnectors(object):
  def __init__(self, pipes_list):
    self.pipes_list = pipes_list
    self.connectors = {}
    self.connlist = []

  def get_connectors(self):

    for pipe in self.pipes_list:
      pipe = doc.GetElement(pipe)
      conns = pipe.ConnectorManager.Connectors
      for conn in conns:
        if conn.IsConnected: # get only connected
          continue
        self.connectors[conn] = None
        self.connlist.append(conn)
        # print(conn)
    return self.connlist, self.connectors

# Main function class that create new pipe and connect them together


class CreateParallelPipeAndConnect(GetPipeConnectors):
  def __init__(self, pipes_list, closest_distance=1000000):
    # Parent class is GetPipeConnectors
    super(CreateParallelPipeAndConnect, self).__init__(
      pipes_list=pipes_list)
    self.closest_distance = closest_distance

  # *** CODE FROM DYNAMO NODES WRITEEN BY Alban de Chasteigner https://github.com/albandechasteigner ***
  # Search for two closest connectors to draw pipe between them
  def search_for_closest_connectors(self):
    self.closest_distance = 1000000
    self.closest_connectors = []
    for i in range(len(self.connectors.items())):
      for j in range(len(self.connectors.items())):
        if i != j:
          xyz1 = self.connectors.items()[i]
          xyz2 = self.connectors.items()[j]
          a = distance(xyz1[0].Origin, xyz2[0].Origin)
          # print(a)
          if self.closest_distance > a:
            self.closest_distance = a
            self.closest_connectors = {
              xyz1[0]: None, xyz2[0]: None}
    return self.closest_connectors
  # *** ***

  # *** CODE FROM PYREVIT FORUM MANY THANKS TO Nicholas Miles https://github.com/Negazero and Jean-Marc https://github.com/jmcouffin ***
  # Create pipe parallel to two picked pipes
  def create_parallel_pipe(self):
    # Get middle point
    p1 = self.closest_connectors.items()[0]
    p2 = self.closest_connectors.items()[1]

    # Create variable for connector to remove indexing and have more understandable code
    p1_connector = p1[0]
    p2_connector = p2[0]

    # This is the "Direction" of the connector
    p1_vector = p1_connector.CoordinateSystem.BasisZ
    p2_vector = p2_connector.CoordinateSystem.BasisZ

    vector_between_connectors = p1_connector.Origin.Subtract(
      p2_connector.Origin)

    # This will give us the scalar for the projected distance between connectors
    # Multiply 0.5 to get the midpoint of the distance between the vectors
    distance_between_connectors = p2_vector.DotProduct(
      vector_between_connectors) * 0.5

    # Now we add the distance to both of the pipes endpoints
    self.p1_point = p1_connector.Origin.Add(
      p1_vector.Multiply(distance_between_connectors))
    self.p2_point = p2_connector.Origin.Add(
      p2_vector.Multiply(distance_between_connectors))

    is_parallel = round(p1_vector.X * p2_vector.Y -
              p1_vector.Y * p2_vector.X) == 0.0

    if (p1_connector.Origin.Z - p2_connector.Origin.Z) < 0.0000001 and is_parallel:

      transaction = Transaction(doc, 'Create parallel pipe')
      transaction.Start()
      try:
        parent_pipe = doc.GetElement(self.pipes_list[0])

        self.new_pipe = Plumbing.Pipe.Create(doc, parent_pipe.MEPSystem.GetTypeId(
        ), parent_pipe.GetTypeId(), parent_pipe.ReferenceLevel.Id, self.p1_point, self.p2_point)
        transaction.Commit()
      except ArgumentException:
        transaction.Commit()
        forms.alert(title="Program Error",
              msg="Please try to move pipes closer", exitscript=True)

      except Exception as e:
        transaction.Commit()
        print(e)

    for conn in self.new_pipe.ConnectorManager.Connectors:
      self.closest_connectors[conn] = None
  # *** ***

  # *** CODE FROM DYNAMO NODES WRITEEN BY Alban de Chasteigner https://github.com/albandechasteigner ***
  # Connect all connectors together
  def connect_pipes(self):
    connlist = self.closest_connectors.keys()
    for k in self.closest_connectors.keys():
      mindist = 1000000
      closest = None
      for conn in connlist:
        if conn.Owner.Id.Equals(k.Owner.Id):
          continue
        dist = k.Origin.DistanceTo(conn.Origin)
        if dist < mindist:
          mindist = dist
          closest = conn
      if mindist > 1:
        continue
      self.closest_connectors[k] = closest
      connlist.remove(closest)
      try:
        del self.closest_connectors[closest]
      except:
        pass

    transaction = Transaction(doc, 'Connect pipes - PYLAB')
    transaction.Start()

    for k, v in closest_connectors.items():
      try:
        fitting = doc.Create.NewElbowFitting(k, v)
        fittings.append(fitting.ToDSType(False))
      except:
        pass

    transaction.Commit()
  # *** ***


doc = revit.doc
uidoc = revit.uidoc

pick_pipes = PickElements(title="Pick pipes to be connected", filter="Pipes",
             error_message="You didn't pick any pipe", max_pipes_number=2)

pipes = pick_pipes.pick_pipes()

get_pipe_connectors = CreateParallelPipeAndConnect(
  pipes_list=pipes, closest_distance=1000000)

get_pipe_connectors.get_connectors()

closest_connectors = get_pipe_connectors.search_for_closest_connectors()

get_pipe_connectors.create_parallel_pipe()

get_pipe_connectors.connect_pipes()

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu programu jakie występują podczas korzystania proszę zgłaszać na moich kontach społecznościowych, albo koncie GitHub.

Sprawdź również:

Paweł Kińczyk
Paweł Kińczyk
Artykuły: 80

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!

Jeden komentarz

 1. Chciałbym wyrazić uznanie dla autora za zdolność nie tylko do przekazywania informacji, ale także za sztukę budowania zdania, które jest jak architektoniczna struktura, podtrzymująca treść.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *