Revit łączenie rur

,

W tym wpisie przedstawię działanie nowej funkcji w mojej nakładce PYLAB. Funkcja służy do łączenia równoległych rur prostopadłym odcinkiem. Za pomocą jednego kliknięcia połączysz przewody.

Spis treści artykułu “Revit łączenie rur”:

łączenie rur revit
Ikona funkcji z icons8.com/icon/

Revit łączenie rur – założenia programu

Program do łączenia rur pomoże w codziennej pracy projektowej. Koniec z ręcznym łączeniem rur wystarczy tylko zaznaczyć interesujące nas elementy. Kiedy z tego skorzystasz?

 1. Rysujesz nowe instalacje
 2. Koordynujesz kolizje instalacji
 3. Edytujesz zaprojektowane instalacje

Instrukcję jak pobrać moją nakładkę możesz znaleźć tutaj.

Działanie programu

Wybierasz funkcję “Parallel pipe connect”, a następnie wybierasz dwie rury potwierdzając przyciskiem “Finish”.

łączenie rur

Po wciśnięciu tego przycisku program wstawi prostopadły odcinek do zaznaczonych rur i połączy je ze sobą.

automatyczne rysowanie rur revit

Film z działania programu

Kod programu – Revit łączenie rur

Poniżej znajduje się kod programu z pierwszej wersji nakładki. Po więcej zapraszam na mojego GitHubie, gdzie na bieżąco pojawiać się będą nowe wersje nakładki.

Python
Copyright (C) 2023 Paweł Kińczyk
## Imports

import math

from Autodesk.Revit.UI.Selection import *
from Autodesk.Revit.DB import *
from Autodesk.Revit.Creation import *
from Autodesk.Revit.Exceptions import ArgumentException
from pyrevit import forms
from pyrevit import revit

import clr
clr.AddReference('RevitAPI')
clr.AddReference('RevitAPIUI')


# def / class
# Custom filter to allow picking only the mentioned category
class CustomISelectionFilter(ISelectionFilter):
  def __init__(self, nom_categorie):
    self.nom_categorie = nom_categorie

  def AllowElement(self, e):
    if e.Category.Name in self.nom_categorie:
      # if self.nom_categorie.Contains(e.Category.Name):
      # if e.Category.Name == self.nom_categorie:
      return True
    else:
      return False

  def AllowReference(self, ref, point):
    return True

# Pick object/objects with custom filter


def pick_objects(title="Pick", filter=""):
  with forms.WarningBar(title=title):
    return uidoc.Selection.PickObjects(ObjectType.Element, CustomISelectionFilter(filter))

# Mesure distance between two points


def distance(xyz1, xyz2):
  d = 0.0
  d = math.sqrt((xyz2[0] - xyz1[0])**2 + (xyz2[1] -
         xyz1[1])**2 + (xyz2[2] - xyz1[2])**2)
  return d

# Pick right category and amount of pipes also write error when something is wrong


class PickElements:
  def __init__(self, title="", filter="", error_message="", max_pipes_number=100):
    self.title = title
    self.filter = filter
    self.error_message = error_message
    self.max_pipes_number = max_pipes_number

  def pick_pipes(self):
    try:
      self.pipes = pick_objects(title=self.title, filter=self.filter)
      if len(self.pipes) > self.max_pipes_number:
        forms.alert(title="Program Error", msg="You picked more than {} pipes".format(
          self.max_pipes_number), exitscript=True)
      return self.pipes
    except:
      forms.alert(title="Program Error",
            msg=self.error_message, exitscript=True)

# Loop over the pipes and collect all connectors


class GetPipeConnectors(object):
  def __init__(self, pipes_list):
    self.pipes_list = pipes_list
    self.connectors = {}
    self.connlist = []

  def get_connectors(self):

    for pipe in self.pipes_list:
      pipe = doc.GetElement(pipe)
      conns = pipe.ConnectorManager.Connectors
      for conn in conns:
        if conn.IsConnected: # get only connected
          continue
        self.connectors[conn] = None
        self.connlist.append(conn)
        # print(conn)
    return self.connlist, self.connectors

# Main function class that create new pipe and connect them together


class CreateParallelPipeAndConnect(GetPipeConnectors):
  def __init__(self, pipes_list, closest_distance=1000000):
    # Parent class is GetPipeConnectors
    super(CreateParallelPipeAndConnect, self).__init__(
      pipes_list=pipes_list)
    self.closest_distance = closest_distance

  # *** CODE FROM DYNAMO NODES WRITEEN BY Alban de Chasteigner https://github.com/albandechasteigner ***
  # Search for two closest connectors to draw pipe between them
  def search_for_closest_connectors(self):
    self.closest_distance = 1000000
    self.closest_connectors = []
    for i in range(len(self.connectors.items())):
      for j in range(len(self.connectors.items())):
        if i != j:
          xyz1 = self.connectors.items()[i]
          xyz2 = self.connectors.items()[j]
          a = distance(xyz1[0].Origin, xyz2[0].Origin)
          # print(a)
          if self.closest_distance > a:
            self.closest_distance = a
            self.closest_connectors = {
              xyz1[0]: None, xyz2[0]: None}
    return self.closest_connectors
  # *** ***

  # *** CODE FROM PYREVIT FORUM MANY THANKS TO Nicholas Miles https://github.com/Negazero and Jean-Marc https://github.com/jmcouffin ***
  # Create pipe parallel to two picked pipes
  def create_parallel_pipe(self):
    # Get middle point
    p1 = self.closest_connectors.items()[0]
    p2 = self.closest_connectors.items()[1]

    # Create variable for connector to remove indexing and have more understandable code
    p1_connector = p1[0]
    p2_connector = p2[0]

    # This is the "Direction" of the connector
    p1_vector = p1_connector.CoordinateSystem.BasisZ
    p2_vector = p2_connector.CoordinateSystem.BasisZ

    vector_between_connectors = p1_connector.Origin.Subtract(
      p2_connector.Origin)

    # This will give us the scalar for the projected distance between connectors
    # Multiply 0.5 to get the midpoint of the distance between the vectors
    distance_between_connectors = p2_vector.DotProduct(
      vector_between_connectors) * 0.5

    # Now we add the distance to both of the pipes endpoints
    self.p1_point = p1_connector.Origin.Add(
      p1_vector.Multiply(distance_between_connectors))
    self.p2_point = p2_connector.Origin.Add(
      p2_vector.Multiply(distance_between_connectors))

    is_parallel = round(p1_vector.X * p2_vector.Y -
              p1_vector.Y * p2_vector.X) == 0.0

    if (p1_connector.Origin.Z - p2_connector.Origin.Z) < 0.0000001 and is_parallel:

      transaction = Transaction(doc, 'Create parallel pipe')
      transaction.Start()
      try:
        parent_pipe = doc.GetElement(self.pipes_list[0])

        self.new_pipe = Plumbing.Pipe.Create(doc, parent_pipe.MEPSystem.GetTypeId(
        ), parent_pipe.GetTypeId(), parent_pipe.ReferenceLevel.Id, self.p1_point, self.p2_point)
        transaction.Commit()
      except ArgumentException:
        transaction.Commit()
        forms.alert(title="Program Error",
              msg="Please try to move pipes closer", exitscript=True)

      except Exception as e:
        transaction.Commit()
        print(e)

    for conn in self.new_pipe.ConnectorManager.Connectors:
      self.closest_connectors[conn] = None
  # *** ***

  # *** CODE FROM DYNAMO NODES WRITEEN BY Alban de Chasteigner https://github.com/albandechasteigner ***
  # Connect all connectors together
  def connect_pipes(self):
    connlist = self.closest_connectors.keys()
    for k in self.closest_connectors.keys():
      mindist = 1000000
      closest = None
      for conn in connlist:
        if conn.Owner.Id.Equals(k.Owner.Id):
          continue
        dist = k.Origin.DistanceTo(conn.Origin)
        if dist < mindist:
          mindist = dist
          closest = conn
      if mindist > 1:
        continue
      self.closest_connectors[k] = closest
      connlist.remove(closest)
      try:
        del self.closest_connectors[closest]
      except:
        pass

    transaction = Transaction(doc, 'Connect pipes - PYLAB')
    transaction.Start()

    for k, v in closest_connectors.items():
      try:
        fitting = doc.Create.NewElbowFitting(k, v)
        fittings.append(fitting.ToDSType(False))
      except:
        pass

    transaction.Commit()
  # *** ***


doc = revit.doc
uidoc = revit.uidoc

pick_pipes = PickElements(title="Pick pipes to be connected", filter="Pipes",
             error_message="You didn't pick any pipe", max_pipes_number=2)

pipes = pick_pipes.pick_pipes()

get_pipe_connectors = CreateParallelPipeAndConnect(
  pipes_list=pipes, closest_distance=1000000)

get_pipe_connectors.get_connectors()

closest_connectors = get_pipe_connectors.search_for_closest_connectors()

get_pipe_connectors.create_parallel_pipe()

get_pipe_connectors.connect_pipes()

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu programu jakie występują podczas korzystania proszę zgłaszać na moich kontach społecznościowych, albo koncie GitHub.

Sprawdź również:

Paweł Kińczyk
Paweł Kińczyk
Artykuły: 72

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *