Uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia architektoniczne umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu budowlanego.

Uprawnienia architektoniczne (uprawnienia budowlane architektoniczne) są niezbędne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych takich jak projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu budowlanego. Uprawnienia wymagane są też przy sprawowaniu nadzoru autorskiego, sprawdzania projektów oraz pełnienia roli inspektora nadzoru inwestorskiego.

Spis treści:

uprawnienia architektoniczne

Rodzaje uprawnień

Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń pozwalają na projektowanie lub kierowanie budową obiektu budowlanego w zakresie architektury obiektu

Uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami obiektu budowlanego w zakresie architektury obiektu o kubaturze do 1000m³

Niezbędne wymagania na uprawnienia budowlane architektoniczne

Aby uzyskać uprawnienia architektoniczne niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia kierunkowego oraz praktyki zawodowej.

Kierunki, po których można ubiegać się o uprawnienia:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z kierunków: 

 • architektura

 • architektura i urbanistyka

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie

Do projektowania bez ograniczeń

Ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z kierunków: 


 • architektura

 • architektura i urbanistyka

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie rocznej praktyki na budowie

Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z kierunków: 

 • architektura

 • architektura i urbanistyka

Niezbędna praktyka:

 • odbycie półtorocznej praktyki na budowie

-------------------------------------

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na jednym z kierunków: 

 • architektura

 • architektura i urbanistyka

Niezbędna praktyka:

 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na jednym z kierunków: 

 • architektura

 • architektura i urbanistyka

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie

-------------------------------------

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie

Do projektowania w ograniczonym zakresie

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na jednym z kierunków: 

 • architektura

 • architektura i urbanistyka

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie rocznej praktyki na budowie

-------------------------------------

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie rocznej praktyki na budowie

Do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo

Niezbędna praktyka:

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie

-------------------------------------

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na jednym z kierunków: 

 • architektura

 • architektura i urbanistyka

Niezbędna praktyka:

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie

-------------------------------------

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo

Niezbędna praktyka:

 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie

-------------------------------------

Posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik architekt

Niezbędna praktyka:

 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Ubieganie się o uprawnienia i koszty

Uprawnienia nadaje IARP. W procesie kwalifikacyjnym należy udowodnić swoje doświadczenie i wykształcenie. Po kwalifikacji podchodzi się do egzaminu na uprawnienia budowlane. Terminy egzaminów przewidziane są dwa razy do roku na zimę oraz lato. Każdy egzamin składa się z części testowej oraz ustnej. Koszt jaki ponosimy przy ubieganiu się o wyżej wymienione uprawnienia budowlane architektoniczne to około 1800zł do 2900zł.

Jeśli masz pytania to zapraszam do kontaktu! Sprawdź również inne artykuły, w których piszę o uprawnieniach budowlanych.

Źródła:

https://uprawnieniabudowlane.pl – wymagane wykształcenie

Paweł Kińczyk
Paweł Kińczyk
Artykuły: 84

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *