Uprawnienia budowlane sanitarne

Uprawnienia sanitarne nadają prawo ich posiadaczowi do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie: sieci i instalacje cieplne…

Uprawnienia budowlane sanitarne (uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej) umożliwiają na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych takich jak kierownik budowy, projektant lub inspektor nadzoru w zakresie: sieci i instalacje cieplne, sieci i instalacje wentylacyjne, sieci i instalacje gazowe, sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne. Nadawane są przez PIIB osobom z odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem, które udowodniły swoją wiedzę zdając specjalistyczny egzamin z przepisów prawa i zagadnień technicznych.

Spis treści:

Rodzaje uprawnień

Uprawnienia bez ograniczeń pozwalają na projektowanie lub kierowanie budową obiektu budowlanego w zakresie: sieci i instalacje cieplne, sieci i instalacje wentylacyjne, sieci i instalacje gazowe, sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne

Uprawnienia sanitarne w ograniczonym zakresie umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami obiektu budowlanego w zakresie: sieci i instalacje cieplne, sieci i instalacje wentylacyjne, sieci i instalacje gazowe, sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne o kubaturze do 1000m³

Niezbędne wymagania na uprawnienia budowlane sanitarne

Aby uzyskać uprawnienia budowlane niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia kierunkowego oraz praktyki zawodowej.

Kierunki, po których można ubiegać się o uprawnienia:

 • wiertnictwo nafty i gazu
 • inżynieria gazownicza
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria środowiska
 • energetyka

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z kierunków: 

 • energetyka

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria naftowa

 • inżynieria gazownicza

 • wiertnictwo nafty i gazu

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie

Do projektowania bez ograniczeń

Ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z kierunków: 

 • energetyka

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria naftowa

 • inżynieria gazownicza

 • wiertnictwo nafty i gazu

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie rocznej praktyki na budowie

Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z kierunków: 

 • energetyka

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria naftowa

 • inżynieria gazownicza

 • wiertnictwo nafty i gazu

Niezbędna praktyka:

 • odbycie półtorocznej praktyki na budowie

-------------------------------------

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na jednym z kierunków: 

 • energetyka

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria naftowa

 • inżynieria gazownicza

 • wiertnictwo nafty i gazu

Niezbędna praktyka:

 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na jednym z kierunków: 

 • energetyka

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria naftowa

 • inżynieria gazownicza

 • wiertnictwo nafty i gazu

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie

-------------------------------------

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie

Do projektowania w ograniczonym zakresie

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na jednym z kierunków: 

 • energetyka

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria naftowa

 • inżynieria gazownicza

 • wiertnictwo nafty i gazu

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie rocznej praktyki na budowie

-------------------------------------

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie rocznej praktyki na budowie

Do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo

Niezbędna praktyka:

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie

-------------------------------------

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na jednym z kierunków: 

 • energetyka

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria naftowa

 • inżynieria gazownicza

 • wiertnictwo nafty i gazu

Niezbędna praktyka:

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie

-------------------------------------

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo

Niezbędna praktyka:

 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie

-------------------------------------

Posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik urządzeń sanitarnych

 • technik energetyk

 • technik inżynierii środowiska i melioracji

 • technik gazownictwa

 • technik instalacji gazowych

 • technik sieci gazowych

 • technik instalacji i urządzeń sanitarnych

 • technik sieci cieplnych

 • technik sieci wodnych i kanalizacyjnych

 • technik sieci i instalacji urządzeń sanitarnych

Niezbędna praktyka:

 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Ubieganie się o uprawnienia i koszty

Uprawnienia nadaje PIIB. W procesie kwalifikacyjnym należy udowodnić swoje doświadczenie i wykształcenie. Po kwalifikacji podchodzi się do egzaminu na uprawnienia budowlane. Terminy egzaminów przewidziane są dwa razy do roku na jesień oraz wiosnę. Każdy egzamin składa się z części testowej oraz ustnej. Koszt jaki ponosimy przy ubieganiu się o wyżej wymienione uprawnienia budowlane sanitarne to około 1600zł do 2200zł.

Jeśli masz pytania to zapraszam do kontaktu! Sprawdź również inne artykuły, w których piszę o uprawnieniach budowlanych.

Źródła:

https://uprawnieniabudowlane.pl – wymagane wykształcenie

Paweł Kińczyk
Paweł Kińczyk
Artykuły: 86

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *