Uprawnienia konstrukcyjno budowlane

Uprawnienia konstrukcyjno budowlane pozwalają na projektowanie konstrukcji obiektu lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji.

Uprawnienia konstrukcyjno budowlane (uprawnienia budowlane w specjalności kontruktywno-budowlanej) umożliwiają na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych takich jak kierownik budowy, projektant lub inspektor nadzoru w zakresie konstrukcji obiektu. Nadawane są przez PIIB osobom z odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem, które udowodniły swoją wiedzę zdając specjalistyczny egzamin z przepisów prawa i zagadnień technicznych.

Spis treści:

Rodzaje uprawnień

Uprawnienia bez ograniczeń pozwalają na projektowanie lub kierowanie budową obiektu budowlanego w zakresie konstrukcji oraz architektury obiektu

Uprawnienia konstrukcyjno budowlane w ograniczonym zakresie umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami obiektu budowlanego w zakresie konstrukcji oraz architektury obiektu o kubaturze do 1000m³. Przy jednoczesnym spełnieniu poniższych warunków:

 • wysokość obiektu do 12 m nad poziomem terenu, liczba kondygnacji nadziemnych max 3 i o wysokości kondygnacji budynku wynosi maksymalnie 4,8 m
 • posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m
 • obiekt nie zawiera elementów wstępnie sprężanych na budowie
 • przy projektowaniu lub budowie obiektu nie wymaga się uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej

Niezbędne wymagania na uprawnienia budowlane konstrukcyjno budowlane

Aby uzyskać uprawnienia budowlane niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia kierunkowego oraz praktyki zawodowej.

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku: 

 • budownictwo

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie

Do projektowania bez ograniczeń

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku: 

 • budownictwo

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie rocznej praktyki na budowie

Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku: 

 • budownictwo

Niezbędna praktyka:

 • odbycie półtorocznej praktyki na budowie

-------------------------------------

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: 

 • budownictwo

Niezbędna praktyka:

 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: 

 • budownictwo

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie

-------------------------------------

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura

 • architektura i urbanistyka

 • inżynieria środowiska

 • budownictwo hydrotechniczne

 • inżynieria i gospodarka wodna

 • melioracja

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie

Do projektowania w ograniczonym zakresie

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: 

 • budownictwo

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie rocznej praktyki na budowie

-------------------------------------

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura

 • architektura i urbanistyka

 • inżynieria środowiska

 • budownictwo hydrotechniczne

 • inżynieria i gospodarka wodna

 • melioracja

Niezbędna praktyka:

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów

 • odbycie rocznej praktyki na budowie

Do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura

 • architektura i urbanistyka

 • inżynieria środowiska

 • budownictwo hydrotechniczne

 • inżynieria i gospodarka wodna

 • melioracja

Niezbędna praktyka:

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie

-------------------------------------

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku: 

 • budownictwo

Niezbędna praktyka:

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie

-------------------------------------

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura

 • architektura i urbanistyka

 • inżynieria środowiska

 • budownictwo hydrotechniczne

 • inżynieria i gospodarka wodna

 • melioracja

Niezbędna praktyka:

 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie

-------------------------------------

Posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik budownictwa

 • murarz

 • murarz-tynkarz

 • cieśla

Niezbędna praktyka:

 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Ubieganie się o uprawnienia i koszty

Uprawnienia nadaje PIIB. W procesie kwalifikacyjnym należy udowodnić swoje doświadczenie i wykształcenie. Po kwalifikacji podchodzi się do egzaminu na uprawnienia budowlane. Terminy egzaminów przewidziane są dwa razy do roku w maju oraz listopadzie. Każdy egzamin składa się z części testowej oraz ustnej. Koszt jaki ponosimy przy ubieganiu się o wyżej wymienione uprawnienia budowlane sanitarne to około 1600zł do 2200zł.

Jeśli masz pytania to zapraszam do kontaktu! Sprawdź również inne artykuły, w których piszę o uprawnieniach budowlanych.

Źródła:

https://uprawnieniabudowlane.pl – wymagane wykształcenie

Paweł Kińczyk
Paweł Kińczyk
Artykuły: 84

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *